Ιχθύς με Ταύρο !

Επικίνδυνος μαγνητισμός

Το ζευγάρι αυτό φιλοδοξεί να κατακτήσει την απόλυτη ηδονή. Εκείνη την κυνηγά άτακτα, εκείνος τη θέλει με ρεαλισμό και αποφασιστικότητα. Το αποτέλεσμα είναι μια σχέση πλούσια σε ευχάριστες εμπειρίες που ωφελεί και τον έναν και την άλλη. Μία σχέση, που μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία μιας οικογένειας και στην απόκτηση αγαθών, υπό την απειλή όμως, ενός μόνιμου κινδύνου, της ζήλιας τους.