Χρεώσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ IVR
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΑΡΙΘΜΟΣΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΦΠΑΤΥΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣΕΝΗΛΙΚΕΣ
Αστρολογία8755000040 – 049ΣΤΑΘΕΡΑ 0,79€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 0,75€/ΛΕΠΤΟΛΕΠΤΟΝΑΙ
Αστρολογία8755000560 – 569ΣΤΑΘΕΡΑ 0,79€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 0,75€/ΛΕΠΤΟΛΕΠΤΟΝΑΙ
Αστρολογία8755000240 – 249ΣΤΑΘΕΡΑ 0,79€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 0,75€/ΛΕΠΤΟΛΕΠΤΟΝΑΙ
Αστρολογία8505000890 – 899ΣΤΑΘΕΡΑ 0,50€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 0,50€/ΛΕΠΤΟΛΕΠΤΟΝΑΙ
Αστρολογία9016003060 – 069ΣΤΑΘΕΡΑ 1,30€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 1,67€/ΛΕΠΤΟΛΕΠΤΟΝΑΙ
Αστρολογία9016001650 – 659ΣΤΑΘΕΡΑ 1,56€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 1,67€/ΛΕΠΤΟΛΕΠΤΟΝΑΙ
Αστρολογία9016000320 – 329ΣΤΑΘΕΡΑ 1,82€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 2,08€/ΛΕΠΤΟΛΕΠΤΟΝΑΙ
Αστρολογία9016004520 – 529ΣΤΑΘΕΡΑ 3,12€/ ΚΛΗΣΗ – ΚΙΝΗΤΑ 2,60€/ΚΛΗΣΗΚΛΗΣΗΝΑΙ
Αστρολογία9016004960 – 969ΣΤΑΘΕΡΑ 6.51€/ΚΛΗΣΗΚΛΗΣΗΝΑΙ
Αστρολογία9016003130 – 139ΣΤΑΘΕΡΑ 1,30€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 1,67€/ΛΕΠΤΟΛΕΠΤΟΝΑΙ
Αστρολογία9016004940 – 949ΣΤΑΘΕΡΑ 6.51€/ΚΛΗΣΗΚΛΗΣΗΝΑΙ

 

Αστρολογία14980ΣΤΑΘΕΡΑ 1,015€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 1,015€/ΛΕΠΤΟΛΕΠΤΟΝΑΙ