Ο Ουρανός ορθοδρομεί στον Κριό!

2 Ιανουαρίου

Ο Ουρανός ορθοδρομεί στον Κριό.

Η επιστροφή του Ουρανού σε ορθή πορεία, σηματοδοτεί και πάλι τις ριζικές αλλαγές, την ανάγκη για ανεξαρτησία και επανάσταση. Μέχρι και τις 14 Μαΐου θα είναι τονισμένα τα ριζοσπαστικά στοιχεία του χαρακτήρα μας και η ανάγκη μας για το νέο, το καινοτόμο, το πρωτότυπο, που καμιά φορά το αναζητούμε, ίσως και με βίαιο τρόπο.

Την 14η Μάη, θα περάσει δοκιμαστικά στον Ταύρο, κι ύστερα θα αναδρομήσει και πάλι. Οψόμεθα!