Ο Ήλιος σε τρίγωνο με τον Κρόνο 29/04!

Όταν ο Ήλιος και ο Κρόνος κάνουν όψη, φέρνουν κοντά τις δυνάμεις του εσωτερικού ατόμου (Ήλιος) και τις εξωτερικές εκδηλώσεις της φιλοδοξίας και της αναγνώρισης. Ο Ήλιος θέλει να δράσει και ο Κρόνος θέλει να κάνει τη δράση καλύτερη και υπεύθυνη ή την αναστέλλει. Το τρίγωνο  Ήλιου Κρόνου δίνει επιτυχία μέσα από τις ικανότητες μας με οργανωμένη προσπάθεια και μεγάλη πειθαρχεία.  Η όψη αυτή μερικές φορές δείχνει δέσμευση σε σοβαρές σχέσεις ή επιτυχημένες συνεργασίες. Ακόμα και σε θετικές όψεις ποτέ οι προσπάθειες δεν είναι εύκολες και ξεκούραστες. Η σημερινή όψη φέρνει υλική επιτυχία μέσα από επαγγελματικές δράσεις ΄, φήμη, αποκατάσταση σχέσεων με το κράτος ή με τη μητέρα.