Κάρμα (Βόρειος -Νότιος Δεσμός)

Ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης μας ο Βόρειος Δεσμός της Σελήνης (ΚΑΡΜΑ) καταλαμβάνει μια ορισμένη θέση στο ζωδιακό κύκλο. Ο Βόρειος Δεσμός της Σελήνης και ο Νότιος Δεσμός της Σελήνης είναι δυο σημεία αντίθετα το ένα προς το άλλο.Μαζί δημιουργούν αυτό που λέμε “Αξονας  των Δεσμών η Κάρμα.”

Βόρειος Δεσμός στον Κριό. Νότιο Δεσμό στο Ζυγό.ΚΑΡΜΑ ΣΤΟΝ ΚΡΙΟ: έχει μια φυσική ανάγκη να νιώσει ότι στηρίζεται από τον- την σύντροφο του η από το περιβάλλον του για να βιώσει την αρμονία και να πιστέψει την λειτουργία της δικαιοσύνης. Το κάρμα της στον Κριό διδάσκει ότι πρέπει να διώξουμε από μέσα μας την ιδέα ότι αν έχουμε μια ισορροπία σε μια ιδεατή σχέση μπορούμε να πετύχουμε τους προσωπικούς μας στόχους.