Ήλιος σε εξάγωνο με Δία !

πολύ καλή όψη για ανασυγκρότηση  δυνάμεων, για να κάνουμε πλάνα για το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. ιδιαιτέρα καλή όψη για Σκορπιούς   αν και θα πρέπει να να μην πάρουμε ξαφνικότατες αποφάσεις ή να μην δώσουμε υποσχέσεις που μπορεί αργότερα να μην τις τηρήσουμε.